Betingelser

På denne side finder du medlemsbetingelser, betingelser for brug af fysioterapi og klippekort, oplysning om indsamling og opbevaring af persondata samt cookiepolitik ved brug af hjemmesiden. For handelsbetingelser henviser vi til webshoppen og de specifikke betingelser for den valgte vare. Den juridiske enhed for salg, indgåelse af medlemsaftaler og opbevaring af persondata er:

Letsmove
Humlebæk Center 26
3050 Humlebæk
Telefon: 49 200 330 - Mail:
CVR. nr.: 3277 3540

 

MEDLEMSBETINGELSER

Ophold i træningsområder skal foregå omklædt og med brug af rent indendørs fodtøj og ophold i omklædning, sundhedsrum, behandlerrum, café og venteområder skal foregå uden brug af udendørs fodtøj.

Fornuftig brug af træningslokalerne og træningsudstyret, herunder oprydning i udstyr og faciliteter efterhånden som træningen skrider frem, er en betingelse for opretholdelse af medlemskabet. Misbrug af medlemskab eller uacceptabel opførsel, herunder brug eller salg af præstationsfremmende stoffer eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning uden refundering af forudbetalt medlemskab, kursus, klippekort, fysioterapi eller uddannelse.

Medlemskabet og medlemskortet er personligt og giver dig adgang til de købte aktiviteter. Medlemskortet kan ikke benyttes af andre og skal altid medbringes til brug for fremmøderegistrering på medlemscomputeren, ligesom medlemskortet kan anvendes til åbning af hoved- og holddøre i det gyldige tidsrum for medlemskabet, samt til betaling af køb på din personlige medlemskonto.

Ved løbende medlemskab betales startgebyr og første periode ved tilmelding. Herefter opkræves den løbende abonnementsbetaling via det tilknyttede betalingskort. Ved manglende betaling af løbende medlemskab bliver medlemskortet automatisk spærret, indtil den manglende betaling er modtaget. Booking og fremmøde kan ikke foretages i den spærrede periode. Ved kontant medlemskab betales startgebyr og hele den valgte periode ved tilmelding.

Mod gebyr, kan alle medlemskaber sættes i bero to gange årligt, i op til fire uger af gangen. Beroperioden behøver ikke at være et lige antal uger, du skal blot oplyse start- og slutdato på bero perioden. Du kan ikke samtidigt være i bero og under udmeldelse.

Med gyldigt medlemskab sker booking og framelding til aktiviteter igennem bookingsystemet på www.letsmove.dk, via APP til smartPhone og tablet eller via medlemscomputeren i receptionen. Eventuel framelding af booket aktivitet eller booket venteliste skal ske senest 2 timer før aktivitetsstart. Aktiviteter der starter kl. 08:00 eller tidligere, skal frameldes senet kl. 21:00 dagen før. Det er ikke muligt at framelde aktiviteter via e-mail eller sms. Aktiviteterne fyldes op i den bookede rækkefølge og Letsmove kan derfor ikke garantere ledige pladser på de tilbudte aktiviteter.

Fremmøde skal ske på medlemscomputeren i receptionen. Fremmødekvitteringen skal afleveres ved aktiviteten eller medbringes til holdinstruktøren. Det regnes som udeblivelse, hvis du ikke er fremmødt senest 10 minutter før aktivitetsstart, dette gælder også hvis du står på venteliste. Har du et løbende medlemskab tillægges udeblivelse et gebyr, der automatisk trækkes ved følgende månedsbetaling og har du et kontant medlemskab afkortes medlemskabet med én dag og har du et klippekort trækkes klippet.

Letsmove kan, i særlige tilfælde, aflyse aktiviteter, for eksempel ved pludselig opstået sygdom hos instruktøren, ved få deltagere booket til aktiviteten eller ved forhold der gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre aktiviteten.

Medlemsbetingelserne kan ændres med et varsel på 30 dage, og prisændringer kan ændres med et varsel på 45 dage. Ændringer varsles igennem nyhedsbrev, ved opslag og på www.letsmove.dk.

Ønsker du at opsige dit løbende medlemskab, skal du henvende dig personligt i receptionen, her underskriver du din udmeldelse og får en kvittering med retur, herefter stopper dit medlemskab med udgangen næste måned (løbende måned + 30 dage). Du kan træne helt frem til sidste dag i perioden. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet via telefon eller mail og opsiger du dit medlemsskab i en beroperiode, så stoppes beroperioden ved opsigelsen. Kontant medlemskab, kursus, behandling og klippekort ophører automatisk når den valgte periode udløber. Der ydes ikke hel eller delvis refusion ved evt. opsigelse før udløb af forudbetalt kontant medlemskab, kursus, klippekort, behandling eller uddannelse.

Fortryder du evt. udmeldelse, kan du forny medlemskabet indenfor 1 måned efter udløb af tidligere medlemskab, uden at skulle betale ny startpakke.


KLIPPEKORT

Din eventuelle framelding af booket ydelse eller booket venteliste skal ske senest 12 timer før booket start, ved framelding herefter kan klippet ikke refunderes. Ved eventuel aflysning af ydelsen fra Letsmoves side bevares klippet.. For ikke medlemmer med klippekort til 1 klip sker fremmøde ved henvendelse i receptionen.

Gyldighed af klippekort til Sundhedstjek, Kropsanalyse og Vejning:
1 klip - klippekortet er gyldigt i 1 måned fra købsdatoen
2 klip - klippekort er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
5 klip - klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Sundhedstilbuddene anbefales til personer over 18 år. Kropsanalysen kan ikke fortages på personer under 18 år, da kroppen i nogen tilfælde ikke er færdigudviklet. Fedtprocent målingen, kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke fortages på personer med indopereret pacemaker eller lignende elektronisk styret hjælpemiddel.

Gyldighed af klippekort til Reformer™ Fitness:
1 klip - klippekortet er gyldigt i 1 måned fra købsdatoen
5 klip - klippekortet er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
10 klip - klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen
20 klip - klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Reformertræning tilbydes alle fra 15. år og opefter. Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige hensyn, foregår træningen i Reformer™ Fitness Centret ved brug af ToeSox eller lignende tætsiddende strømpe med skridsikker bund. ToeSox kan købes i receptionen. Træningstøj med lynlås og knapper kan genere under træningen og risikerer at skade Reformer™ bænken og skal derfor undgås. Et håndklæde kan medbringes til brug under træningen.


PERSONDATA

Letsmove er Dataansvarlige og ansvarlige for at de oplysninger vi har på dig er indsamlet og opbevaret med dit samtykke, dette samtykke sker igennem indgåelse af medlemsaftalen. Dine persondata opbevares sikkert i vores administrationssystem og vi har procedurer og rutiner på plads for sletning af oplysninger der ikke er relevante og ikke længere anvendes, ligesom vi også sikkert makulerer printede kopier af medlemskontrakter, holdlister, fremmødekvitteringer, mm.

Vores administrationssystem vedligeholdes af vores leverandør, som vi har en indgået en Databehandleraftale med.

Som aktivt medlem, har vi oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, cpr. nummer, kortoplysninger og foto. Disse oplysninger opbevares digitalt i vores administrationssystem, som kun betroet og uddannet personale har adgang til. Disse data kan kun tilgås igennem vores administrationssystem og gemmes ikke på f.eks. harddisk, ligesom de ikke deles med 3. person. Det er alene data som vi har brug for, for at kunne opretholde dit aktive medlemskab og for at kunne overholde regnskabsloven.

Når du benytter tilbud i Sundhedsrummet, f.eks. Varigt Vægttab, Kostvejledning, Personlig Træning og Vejning, kan vi ligeledes indsamle biometriske oplysninger sammen med dig. Disse oplysninger opbevares pt. ikke elektronisk, men i nogle tilfælde i printet format og altid trygt og sikkert i aflåste arkiver og rum.

Ved ophør af medlemskab opbevares dine personoplysninger op til 5 år efter afslutning af et regnskabsår, hvorefter alle oplysninger slettes permanent hhv. makuleres.

Dit navn, adresse og foto har vi brug, for at kunne identificere og få fat på dig. Din e-mail adresse har vi brug for, for at kunne skrive servicemeddelelser til dig, det kan f.eks. være vedr. ændring af træningstider, ændringer på holdene, udvidelser med fysioterapi, events og lignende - oplysninger som er vigtige for at kunne opretholde en aktiv dialog om dit medlemskab med dig.

Dit cpr. nummer har vi brug for, for entydigt at kunne identificere dig i vores betalings- og kreditsystemer og det er kun særligt betroet og uddannet personale der har adgang til de sidste 4 cifre i dit fulde cpr. nummer.

Dine kortoplysninger opbevares i DIBS, som er det betalingsgateway der er bindeleddet imellem din bank og vores administrationssystem og som sikrer at betalinger gennemføres korrekt og sikkert, på samme måde som andre betalinger via nettet. Ingen i Letsmove har adgang til dine fulde kortoplysninger.

Når vi kontakter dig med servicemeddelelser via sms, f.eks. if. med ændring af tilmeldt holdtræning, sker det kun efter din forudgående tilmelding til tjenesten via din personlige profil igennem brugerlogin.

Når vi kontakter dig via e-mail, er det altid med servicemeddelelser til brug for opretholdelse af dit aktive medlemskab. Så længe du har et aktivt medlemskab, vil du modtage disse servicemeddelelser fra os.

Dit telefonnummer og din e-mail adresse opbevares sikkert hos os og udleveres ikke til 3. mand og så længe du har et aktivt medlemskab benytter vi ikke din e-mail til direkte markedsføring. Som en yderligere sikkerhed, har du til enhver tid mulighed for at fravælge markedsføring igennem e-mail, det kan du gøre ved at skrive til og oplyse at du ikke ønsker at modtage egentlig markedsføring fra os.

På Din Side under fanen Profil igennem brugerlogin kan du selv opdatere dine personoplysninger - herunder:

  • ændre mobilnummer og e-mailadresse
  • opdatere adgangskode
  • tilmelde sms tjenester
  • tilknytte bookinger direkte til din elektroniske kalender
  • opdatere dine kortoplysninger når du får eller ønsker at tilknytte et nyt betalingskort

Du logger ind med dit medlemsnummer, som står på medlemskontrakten og på dit medlemskort, samt med dit password, som er de 4 første cifre i din fødselsdag, f.eks. 18. marts = 1803 (eller din selvvalgte kode, som vi ikke kender).

Så længe du har aktivt medlemskab, vil du modtage servicemeddelelser fra os, denne del kan du ikke fravælge og vi beder om at ændringer i dine personlige oplysninger oplyses så hurtigt som muligt, så din profil altid er opdateret.


COOKIEPOLITIK

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og de hjælper os med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du er logget ind, om du tidligere har besøgt siden, osv.

  1. Vi bruger 3 typer af cookies på vores site:
    Sessions cookies - er nødvendige for at kunne holde en forbindelse mellem din computer og hjemmesiden kørende. Session cookies slettes igen, når du lukker din browser
  2. Persistent cookies - bliver lagret på din computer til at huske et valg, du tidligere har foretaget
  3. 3. parts cookies og statistik cookies - anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der kan bruges til statistisk analyse. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

KLAGEMULIGHED

Ved køb af medlemskab, klippekort eller anden ydelse igennem webshoppen, kan en evt. klage over handlen indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Jvf. reglerne fra Mæglinsteamet, er det som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.110 og højst kr. 100.000 og du skal forvente at betale et gebyr for at få klagen behandlet.


GENERELT

Tøj, sko og værdigenstande medbringes og opbevares på eget ansvar og vi anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træning, der altid skal tømmes efter brug. Efter forudgående varsel, forbeholder vi os retten til klippe låsen og tømme skabene. Letsmove bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

Al ophold, træning, behandling, uddannelse, mm. foregår på eget ansvar og Letsmove kan ikke drages til ansvar for personskader som følge af ulykker, forkert træning eller som følge af andre besøgenes handlinger i eller udenfor Letsmove.

Tag hensyn til dine medtrænere og brug ikke mobiltelefonen til samtale i træningsområderne. Personalet kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra. Du skal være omklædt og benytte rent indendørs træningstøj og rene indendørs sko, sandaler eller strømpesokker. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop og dit tøj, tank-top, sports-BH eller lignende, skal altid dække hele brystkassen.

Du skal altid benytte dit medlemskort for at få adgang igennem dørerne og ved fremmøde på medlemscomputeren. Dit medlemskab og dit medlemskort er personligt og må ikke benyttes af andre. Kun gyldige medlemmer har adgang til træningsarealerne og omklædningsrum og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret. Adgang for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra personalet, f.eks. i forbindelse med åbent hus, gratis prøvetræning eller lignende.

For din sikkerhed er Letsmove internt og eksternt videoovervåget 24 timer i døgnet og alle optagelser opbevares sikkert i aflåst rum, hvortil kun betroede og uddannet personale har adgang. Alle optagelser gemmes i 30 dage og kan blive brugt som dokumentation af adgang og brug af faciliteter og udstyr. Udenfor træningstiden er alle rum i Letsmove desuden overvåget med rumfølere med direkte forbindelse til alarmcentral.

Letsmove er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) og Anti Doping Danmark (ADD), som betyder at der kan forekomme uanmeldt besøg for prøvetagning for evt. indtagelse af doping. ADD har adgang til at foretage dopingkontrol af enhver person, der er til stede i et center under DFHO. Brug af doping er forbudt for personer, der benytter et medlemscenter under DFHO og den der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve, efter at være indkaldt hertil, kan tildeles en sanktion, ligesom ADD kan videregive oplysninger om resultatet af en dopingprøven til ADD's relevante samarbejdspartnere.

Kontakt os

Letsmove
Humlebæk Center 26

telefon49 200 330

Motion i Centrum - ganske enkelt...

Træningstider

Ugedag eGYM 24 - 7 - 365
Mandage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Tirsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Onsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Torsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Fredage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Lørdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Søndage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Helligdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00

Læs mere om åbningstider i receptionen