Betingelser

På denne side finder du handels- og medlemsbetingelser, samt betingelser for brug af fysioterapi og klippekort, oplysning om indsamling og opbevaring af persondata samt cookiepolitik ved brug af hjemmesiden. Den juridiske enhed for salg, indgåelse af medlemsaftaler og opbevaring af persondata er:

Letsmove
Humlebæk Center 26
3050 Humlebæk
Telefon: 49 200 330 - Mail:
CVR. nr.: 3277 3540


HANDELSBETINGELSER

Løbende medlemskaber opkræves pr. måned, prisen fremgår af det valgte medlemskab. Kontante medlemskaber, kurser, workshops, klippekort, fysioterapi og uddannelser betales kontant, er bindende i perioden og ophører automatisk ved udløb. Når oprettelsen af dit medlemskab og betalingen er afsluttet, er medlemskabet leveret. Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse, du er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Før et træk på dit valgte kredit- eller betalingskort kan forekomme, skal kortoplysningerne stemme overens med kortdatabasen hos NETS, betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kredit- eller betalingskortet som benyttes til abonnementstrækket, skal kunne lave transaktioner via internettet.

Fra den måned du fylder 12 år og indtil du fylder 15 år, kan du træne med et Juniormedlemskab, sammen med voksen som også er medlem. Det er den voksne der åbner dørene, frmemmøder jer begge og som er ansvarlig for din adfærd mens I træner sammen. Fra den måned du fylder 15 år, kan du købe klippekort og oprette et kontant medlemskab, både igennem webshoppen og i receptionen. Er du under 18 år, skal du omkring receptionen for at oprette et løbende medlemskab og det er dine forældre eller værge der skal underskrive medlemsaftalen. Når du er fyldt 18 år, kan du købe klippekort og oprette et kontant og løbende medlemskab, både i webshoppen og i receptionen.

Du træner med rabat, fra den måned du fylder 12 år og indtil du fylder 26 år, herefter stiger prisen automatisk til normalprisen for det valgte medlemskab. Er du over 67 år, træner du ligeledes med rabat og prisen for dit valgte medlemskab falder automatisk fra den måned du fylder 67 år.

Du kan fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter købsdatoen og du kan afvise at underskrive medlemskabsaftalen. Hvis du vælger en startdato, som ligger indenfor 14 dage, bortfalder fortrydelsesretten, ligesom der ingen fortrydelsesret er på køb af kontante medlemskaber, klippekort, fysioterapi og uddannelser der, ifølge forbrugeraftaleloven, er tjenesteydelser til et fritidstilbud på en forudbestemt dato eller periode. Letsmove fraskriver sig ansvaret for eventuelle fejl i forbindelse med køb og oprettelse og ved brug af internettet. Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Har du oprettet et firmamedlemskab er du forpligtet til at fremvise dokumentation for din ansættelse. Ved evt. manglende dokumentation, bortfalder firmaaftalen og medlemskabet fortsætter til gældende normalpris for det valgte medlemskab, uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, hvis aftalen mellem virksomheden og Letsmove ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

Ved løbende medlemskab betales et startgebyr og første periode ved tilmelding. Herefter opkræves den løbende abonnementsbetaling via det tilknyttede kredit- eller betalingskort. Ved manglende betaling af løbende medlemskab bliver medlemskabet automatisk inaktiveret, indtil den manglende betaling er modtaget. Booking, adgang igennem dørene og fremmøde kan ikke foretages i den inaktive periode. Ved kontant medlemskab betales startgebyr og hele den valgte periode ved tilmelding.

Mod gebyr, kan alle medlemskaber sættes i bero to gange årligt, i op til 4 uger af gangen. Det behøver ikke være et lige antal uger, du skal blot oplyse start- og slutdato på bero perioden. Du kan ikke samtidigt være i bero og under udmeldelse. Perioder med bero indstilles sammen med personalet i receptionen.

Ønsker du at opsige dit løbende medlemskab, skal du henvende dig personligt i receptionen, her underskriver du din udmeldelse og får en kvittering på din e-mailadresse. Herefter stopper dit medlemskab med udgangen af næste måned (løbende måned + 30 dage). Du kan træne i hele opsigelsesperioden. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet via telefon eller mail. Fortryder du evt. udmeldelse, kan du forny medlemskabet indenfor 1 måned efter udløb af tidligere medlemskab, uden at skulle betale en ny startpakke.

Kontant medlemskab, kursus, behandling og klippekort ophører automatisk når den valgte periode udløber. Der ydes ikke hel- eller delvis refusion ved evt. opsigelse af forudbetalt kontant medlemskab, kursus, klippekort, behandling eller uddannelse.

Prisændringer kan ændres med et varsel på 45 dage. Ændringer varsles igennem nyhedsbrev og ved opslag, samt på www.letsmove.dk.


MEDLEMSBETINGELSER

Ophold i træningsområder skal foregå omklædt og med brug af rent indendørs fodtøj og ophold i omklædning, sundhedsrum, behandlerrum, café og venteområder skal foregå uden brug af udendørs fodtøj.

Fornuftig brug af træningslokalerne og træningsudstyret, herunder oprydning i udstyr og faciliteter efterhånden som træningen skrider frem, er en betingelse for opretholdelse af medlemskabet. Misbrug af medlemskab eller uacceptabel opførsel, herunder brug eller salg af præstationsfremmende stoffer eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning uden refundering af forudbetalt medlemskab, kursus, klippekort, fysioterapi eller uddannelse.

Medlemskabet og medlemskortet er personligt og giver dig adgang til de købte aktiviteter. Medlemskortet kan ikke benyttes af andre og skal altid medbringes til brug for fremmøderegistrering på medlemscomputeren, ligesom medlemskortet kan anvendes til åbning af hoved- og holddøre i det gyldige tidsrum for medlemskabet, samt til betaling af køb på din personlige medlemskonto.

Med gyldigt medlemskab sker booking og framelding til aktiviteter igennem bookingsystemet, enten igennem din brugerprofil eller via APP til smartPhone og tablet eller via medlemscomputeren i receptionen. Eventuel framelding af booket aktivitet eller booket venteliste skal ske senest 2 timer før aktivitetsstart. Aktiviteter der starter kl. 08:00 eller tidligere, skal frameldes senet kl. 21:00 dagen før. Det er ikke muligt at framelde aktiviteter via e-mail eller sms. Aktiviteterne fyldes op i den bookede rækkefølge og Letsmove kan derfor ikke garantere ledige pladser på de tilbudte aktiviteter.

Fremmøde skal ske på medlemscomputeren i receptionen. Fremmødekvitteringen skal afleveres ved aktiviteten eller medbringes til holdinstruktøren. Det regnes som udeblivelse, hvis du ikke er fremmødt senest 10 minutter før aktivitetsstart, dette gælder også hvis du står på venteliste. Har du et løbende medlemskab tillægges udeblivelse et gebyr, der automatisk trækkes ved følgende månedsbetaling og har du et kontant medlemskab afkortes medlemskabet med én dag og har du et klippekort trækkes klippet.

Letsmove kan, i særlige tilfælde, aflyse aktiviteter, for eksempel ved pludselig opstået sygdom hos instruktøren, ved få deltagere booket til aktiviteten eller ved forhold der gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre aktiviteten.


KLIPPEKORT
Din eventuelle framelding af en booket ydelse eller booket venteliste skal ske senest 12 timer før aktivitetsstrat, ved framelding herefter kan klippet ikke refunderes. Ved eventuel aflysning af ydelsen fra Letsmoves side bevares klippet. Fremmøde sker medlemscomputeren eller ved henvendelse i receptionen.

Gyldighed af klippekort til Personlig Træning og Kostvejledning:
2 klip - klippekortet er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
4 klip - klippekort er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen
8 klip - klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Personlig Træning og Kostvejledning kan aftales i kortere eller længere forløb, f.eks. til en enkelt eller få opfølgninger på træningen eller til at få støtte og vejledning til et længere forøb, frem mod et bestemt træningsmæssigt mål eller genoptræning efter skade eller operation. Kostvejledning aftales ligeledes som en kortere snak om kosten her nu, eller til et længere forløb hvor kosten er et vigtigt element frem mod et personlig mål, f.eks. sundt vægttab, sund vægtøgning, kost i forhold til hård træning eller ekstrem sport, mm.

Gyldighed af klippekort til Sundhedstjek, Kropsanalyse og Vejning:
1 klip - klippekortet er gyldigt i 1 måned fra købsdatoen
2 klip - klippekort er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
5 klip - klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Sundhedstilbuddene anbefales til personer over 18 år. Kropsanalysen kan ikke fortages på personer under 18 år, da kroppen i nogen tilfælde ikke er færdigudviklet. Fedtprocent målingen, kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke fortages på personer med indopereret pacemaker eller lignende elektronisk styret hjælpemiddel.

Gyldighed af klippekort til Reformer™ Fitness:
1 klip - klippekortet er gyldigt i 1 måned fra købsdatoen
5 klip - klippekortet er gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen
10 klip - klippekortet er gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen
20 klip - klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen
Klippekortet kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke

Reformertræning tilbydes alle fra 15. år og opefter. Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige hensyn, foregår træningen i Reformer™ Fitness Centret ved brug af ToeSox eller lignende tætsiddende strømpe med skridsikker bund. ToeSox kan købes i receptionen. Træningstøj med lynlås og knapper kan genere under træningen og risikerer at skade Reformer™ bænken og skal derfor undgås. Et håndklæde kan medbringes til brug under træningen.


PERSONDATA
Letsmove er Dataansvarlige og ansvarlige for at de oplysninger vi har på dig er indsamlet og opbevaret med dit samtykke, dette samtykke sker igennem indgåelse af medlemsaftalen. Dine persondata opbevares sikkert i vores administrationssystem og vi har procedurer og rutiner på plads for sletning af oplysninger der ikke er relevante og ikke længere anvendes, ligesom vi også sikkert makulerer printede kopier af medlemskontrakter, holdlister, fremmødekvitteringer, mm.

Vores administrationssystem vedligeholdes af vores leverandør, som vi har en indgået en Databehandleraftale med.

Som aktivt medlem, har vi oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, cpr. nummer, kortoplysninger og foto. Disse oplysninger opbevares digitalt i vores administrationssystem, som kun betroet og uddannet personale har adgang til. Disse data kan kun tilgås igennem vores administrationssystem og gemmes ikke på f.eks. harddisk, ligesom de ikke deles med 3. person. Det er alene data som vi har brug for, for at kunne opretholde dit aktive medlemskab og for at kunne overholde regnskabsloven.

Når du benytter tilbud i Sundhedsrummet, f.eks. Varigt Vægttab, Kostvejledning, Personlig Træning og Vejning, kan vi ligeledes indsamle biometriske oplysninger sammen med dig. Disse oplysninger opbevares pt. ikke elektronisk, men i nogle tilfælde i printet format og altid trygt og sikkert i aflåste arkiver og rum.

Ved ophør af medlemskab opbevares dine personoplysninger op til 5 år efter afslutning af et regnskabsår, hvorefter alle oplysninger slettes permanent hhv. makuleres.

Dit navn, adresse og foto har vi brug, for at kunne identificere og få fat på dig. Din e-mail adresse har vi brug for, for at kunne skrive servicemeddelelser til dig, det kan f.eks. være vedr. ændring af træningstider, ændringer på holdene, udvidelser med fysioterapi, events og lignende - oplysninger som er vigtige for at kunne opretholde en aktiv dialog om dit medlemskab med dig.

Dit cpr. nummer har vi brug for, for entydigt at kunne identificere dig i vores betalings- og kreditsystemer og det er kun særligt betroet og uddannet personale der har adgang til de sidste 4 cifre i dit fulde cpr. nummer.

Dine kortoplysninger opbevares i DIBS, som er det betalingsgateway der er bindeleddet imellem din bank og vores administrationssystem og som sikrer at betalinger gennemføres korrekt og sikkert, på samme måde som andre betalinger via nettet. Ingen i Letsmove har adgang til dine fulde kortoplysninger.

Når vi kontakter dig med servicemeddelelser via sms, f.eks. if. med ændring af tilmeldt holdtræning, sker det kun efter din forudgående tilmelding til tjenesten via din personlige profil igennem brugerlogin.

Når vi kontakter dig via e-mail, er det altid med servicemeddelelser til brug for opretholdelse af dit aktive medlemskab. Så længe du har et aktivt medlemskab, vil du modtage disse servicemeddelelser fra os.

Dit telefonnummer og din e-mail adresse opbevares sikkert hos os og udleveres ikke til 3. mand og så længe du har et aktivt medlemskab benytter vi ikke din e-mail til direkte markedsføring. Som en yderligere sikkerhed, har du til enhver tid mulighed for at fravælge markedsføring igennem e-mail, det kan du gøre ved at skrive til og oplyse at du ikke ønsker at modtage egentlig markedsføring fra os.

På Din Side under fanen Profil igennem brugerlogin kan du selv opdatere dine personoplysninger - herunder:

 • ændre mobilnummer og e-mailadresse
 • opdatere adgangskode
 • tilmelde sms tjenester
 • tilknytte bookinger direkte til din elektroniske kalender
 • opdatere dine kortoplysninger når du får eller ønsker at tilknytte et nyt betalingskort

Du logger ind med din e-mailadresse og din selvvalgte adgangskode

Så længe du har aktivt medlemskab, vil du modtage servicemeddelelser fra os, denne del kan du ikke fravælge. Vi beder ligeledes om at ændringer i dine personlige oplysninger oplyses så hurtigt som muligt, så din profil altid er opdateret.


COOKIEPOLITIK
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere bedst muligt til dig og de hjælper os med at få et overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du er logget ind, om du tidligere har besøgt siden, osv.

Vi bruger 3 typer af cookies og pixel på vores hjemmeside:

 1. Sessions cookies - er nødvendige for at kunne holde en forbindelse mellem din computer og hjemmesiden kørende. Session cookies slettes igen, når du lukker din browser
 2. Persistent cookies - bliver lagret på din computer, til at huske et valg, du tidligere har foretaget
 3. 3. parts cookies og statistik cookies - anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der kan bruges til statistisk analyse. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til brugeren

Du kan altid afvise cookies på din computer, det gøres ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

I nogle tilfælde indsamles oplysninger ved hjælp pixels, som kan anvendes til at målrette markedsføring. Når du anvender hjemmesiden, så giver du samtidigt samtykke til brug af pixel og i nogen tilfælde, at disse kan anvendes af 3. part til at målrette markedføring til dig.


KLAGEMULIGHED
Ved køb af medlemskab, klippekort eller anden ydelse igennem webshoppen, kan en evt. klage over handlen indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Jvf. reglerne fra Mæglinsteamet, er det som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.110 og højst kr. 100.000 og du skal forvente at betale et gebyr for at få klagen behandlet.


ANTI DOPING DANMARK
Letsmove er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) og Anti Doping Danmark (ADD), som betyder at der kan forekomme uanmeldt besøg for prøvetagning, for evt. indtagelse af doping:

 • Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings-/fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation, som Letsmove er omfattet af
 • Anti Doping Danmark kan til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i Letsmove, denne kontrol udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og Anti Doping Danmark til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol i trænings-/ fitnesscentre.
 • Anti Doping Danmark kan videregive oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse og kan videregive oplysninger til Anti Doping Danmarks relevante samarbejdspartnere.
 • Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Letsmove
 • De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af Anti Doping Danmarks hjemmeside – antidoping.dk. Nærmere oplysninger om Samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation – herunder de mulige sanktioner – kan findes på antidoping.dk og på dfho.dk.

GENERELT
Tøj, sko og værdigenstande medbringes og opbevares på eget ansvar og vi anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træning, der altid skal tømmes efter brug. Efter forudgående varsel, forbeholder vi os retten til klippe låsen og tømme skabene. Letsmove bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

Al ophold, træning, behandling, uddannelse, mm. foregår på eget ansvar og Letsmove kan ikke drages til ansvar for personskader som følge af ulykker, forkert træning eller som følge af andre besøgenes handlinger i eller udenfor Letsmove.

Tag hensyn til dine medtrænere og brug ikke mobiltelefonen til samtale i træningsområderne. Personalet kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra. Du skal være omklædt og benytte rent indendørs træningstøj og rene indendørs sko, sandaler eller strømpesokker. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop og dit tøj, tank-top, sports-BH eller lignende, skal altid dække hele brystkassen.

Du skal altid benytte dit pesonlige chiparmbånd eller APPen for at få adgang igennem dørerne, samt chiparmbånd eller telefonnummer ved fremmøde på medlemscomputeren. Dit medlemskab og dit armbånd er personligt og må ikke benyttes af andre. Kun gyldige medlemmer har adgang til træningsarealerne og omklædningsrum. Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret, alle skal benytte eget armbånd aller APP for at åbne og fremmøde i døren. Adgang for ikke-medlemmer kan kun ske efter tilladelse fra personalet, f.eks. i forbindelse med åbent hus, gratis prøvetræning eller lignende.

For din sikkerhed, er Letsmove internt og eksternt videoovervåget 24 timer i døgnet og alle optagelser opbevares sikkert i aflåst rum, hvortil kun betroede og uddannet personale har adgang. Alle optagelser gemmes i 30 dage og kan blive brugt som dokumentation af adgang og brug af faciliteter og udstyr. Udenfor træningstiden er alle rum i Letsmove desuden overvåget med rumfølere med direkte forbindelse til alarmcentral.

Kontakt os

Letsmove
Humlebæk Center 26

telefon49 200 330

Motion i Centrum - ganske enkelt...

Træningstider

Ugedag eGYM 24 - 7 - 365
Mandage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Tirsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Onsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Torsdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Fredage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Lørdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Søndage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00
Helligdage 06:00 - 22:00 00:00 - 24:00

Læs mere om åbningstider i receptionen